Tłumaczenia tekstów prawniczych

Tłumaczenia tekstów prawniczych stanowią dużą część pracy tłumaczy, zwłaszcza przysięgłych, oraz spore wyzwanie dla większości z nich. Przede wszystkim jest to jeden z rodzajów tłumaczenia specjalistycznego, które wymaga nie tylko wysokich umiejętności językowych, ale również wiedzy prawniczej. Po drugie, wymagana jest nie tylko biegła znajomość dwóch języków, ale także dwóch różnych systemów prawnych. Należy opanować podstawowe różnice między systemami prawnymi, z którymi przyjdzie się zmierzyć w trakcie pracy.

Kolejnym wyzwaniem jest język prawniczy, charakteryzujący się zdaniami wielokrotnie złożonymi oraz słownictwem wywodzącym się z łaciny. Według Šarčević, terminologia prawnicza jest nierozerwalnie związana z kulturą, historią oraz specyfiką danego państwa. Jaki jest cel tego rodzaju tłumaczenia? Należy tak “rozszyfrować” tekst prawniczy, aby nowopowstały tekst był precyzyjny i zrozumiały, oraz żeby wywoływał taki sam skutek prawny, jak tekst źródłowy.

Dzisiaj tłumacze wykonują swoją pracę w taki sposób, jednak nie zawsze było to oczywiste. Dopiero wraz ze zmianą teorii translacyjnych zaczęli oni być postrzegani jako twórcy nowego tekstu, a nie jako osoby, które mają przekładać w sposób dosłowny i bezrefleksyjny. Dzięki zmianie wspomnianych teorii, teksty specjalistyczne wykonuje się dziś z niezwykłą precyzją, uwagą oraz z uwzględnieniem różnic nie tylko językowych, ale także systemowych.

polski